bintang.my.id Syarikat Islam Kunjungan tim Percepatan Ekonomi PP Syarikat Islam dipimpin oleh Bu. Hj. Nunung